ISI YALITIM MALZEMELERİNİN  ÖLÇÜMLENEBİLİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?                                                        
Bir çok yerde karşımıza çıkan sembolleriyle bu kriterleri, gerekli açıklamalarıyla beraber, şöyle sıralayabiliriz:                                                        
          1-   λ , ( Lambda ), Isı iletim katsayısı  (W / mK ) : Bir malzemenin; birbirine paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1 C  ( = 1K ) olduğunda, yüzeyin birim alanından ( 1 m2 ) ve aynı zamanda bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan ( = 1 m ), birim zamanda ( = 1 sn ) geçen ısı miktarıdır.                                                        
Binanın dış kabuğundaki ısısal değişimler  ve ısı şokları nedeniyle, özellikle dış cepheyi oluşturan duvarlarda tonlarca yüke eşdeğer gerilmeler oluşur. İçine nispeten daha sıcak su konulan soğuk cam bardağı kıran güç; işte bu gerilmelerdir. Bu nokta, yalıtımın neden dışarıdan yapılması gerektiği sorusu açısından, en kritik noktadır. Aynı sebeple, GEZİLEN TERASLARDA su yalıtımının ısısal şoklardan korunması için, ISI YALITIMI SU YALITIMININ ÜZERİNE YAPILMALIDIR.  Vurgulamak gerekirse:  λ değeri ısı yalıtımı açısından en önemli göstergedir. İfade edilen değer ne kadar düşükse malzemenin yalıtım değeri o kadar iyidir. Burada bir hatırlatma yapmak gerekir: ISO ve CEN standartizasyonuna göre (ki ülkemiz için de 'baz'dır ): Isı iletim katsayısı en fazla 0,065 W / mK olan malzemeler ısı yalıtm malzemesi olarak kabul edilmektedir.   Daha büyük değerli malzemeler yapı malzemesi olarak isimlendirilir.                                                        
           2-  R , Isı geçirgenlik direnci m2 K/W  Kalınlığı d ( değişken ) olan bir malzemenin, paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1 K ( = 1 C ) olduğunda 1 saatte 1 m2 yüzeyden dik olarak geçecek ısı miktarı, o malzemenin ısı geçirgenliği  dir. Malzemenin bu olaya gösterdiği direnç, ( ısı geçirgenliğinin tersi olarak ifade edilir ve) ısı geçirgenlik direnci olarak adlandırılır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ISI GEÇİRGENLİK DİRENCİ : ? değeri ( ısı iletim katsayısı ) ile malzeme kalınlığının arasındaki etkileşimdir. Bu sebeple ısı yalıtımı ( mantolama ) uygulamasında;  birinci kriter  ? değeri, ikinci kriter ısı yalıtım malzemesi kalınlığı olmalıdır. ( Tabii ki bu kriterlerin İlgili diğer şartları da karşılaması koşuluyla ! )                                                        
             3- µ (Mü) , Su buharı difüzyon direnci : Birim kalınlıktaki malzemenin su buharı geçişine gösterdiği direncin, aynı kalınlıktaki hava tabakasının su buharı geçişine gösterdiği dirence ORANIDIR. Yani havanın .µ. Değerini 1 olarak alırsak, ele aldığımız malzemenin aynı kalınlıktaki havaya kıyasla kaç kat  daha fazla buhar geçişi direnci gösterdiğini veren  değerdir. SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ ÇOK YÜKSEK TUTULURSA;  DIŞARIDAN MANTOLAMADA YOĞUŞMA PROBLEMİ,  DÜŞÜK TUTULURSA,  BÜNYEDE NEM TUTUMU SONUCUNDA,  ISI YALITIM DEĞERİNDE DÜŞME PROBLEMİ, OLUŞTURABİLİR.                                                        
           Su buharı difüzyon direnci faktörü; yukarda listelediğimiz veya aşağıda listeleyeceğimiz  'diğer faktörlere' kıyasla çok çok fazla konuyla ilgilidir. Bu ilişkilerin hemen hepsi de; su, buhar, gaz, hava, vb isimlerle ve aynı zamanda bunların değişik durumlardaki ETKİLERİYLE, hatta; bu etkilerin birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgilidir.  ( Bu faktörleri şu an 4. sünü ele aldığımız bu listeye eklemek niyetinde değiliz. Ancak, neden bahsettiğimiz konusunda fikir vermek için, ve bu listede değinmeyi düşünmediğimiz faktörlerin , hiç olmazsa, ismlerini anmak adına, burada listeleyelim: -Sıcaklık ( T ), -Isı taşınım/iletim katsayısı (?), -Malzeme kalınlığı (d), -Isı geçiş yüzeyi ( A ), -Su buharı doyma basıncı ( Ps), -Su buharı kısmi basıncı ( P), -Yapı malzemesi özgül buhar direnci (?), -Bağıl nem (?), -Yapı malzemesi buhar geçirgenlik direnci (?), -Havanın difüzyon direnci ( ?H), -Su buharı akış hızı ( G ), -Su buharı geçirgenlik hızı (g), -Su buharı geçirgenliği (W), -Su buharı direnci (Z), -.. tarafa ısı geçiş sayısı (k ), -Yapının özgül ısı kaybı (H), -Buhar geçirgenlik katsayısı (?))                                                        
        µ (mü) değerinin ( ve ilişkili faktörlerin ) bu kadar üzerinde durulmasının oldukça önemli bir sebebi vardır: PİYASADAKİ HEMEN BÜTÜN YALITIM MALZEMELERİ İÇLERİNE, (HÜCRELERİNE)  HAPSETTİKLERİ GAZ SAYESİNDE YALITIM ÖZELLİĞİ KAZANIRLAR ! BU HAPSOLUNAN GAZ DA ESASINDA; HAVA (  BİLEŞENLERİ ve SU BUHARI ) DIR. Dolayısıyla ısı yalıtımından bahsediliyorsa aslında; MALZEME İÇERİSİNDE HAPSEDİLEREK DURGUN HALE GETİRİLMİŞ HAVANIN, ISI İLETİM KATSAYISININ SAĞLADIĞI YALITIM DEĞERİNDEN FAYDALANMAK tan bahsedilmektedir ! Bu sınırın rakamsal ifadesi 25 mW/mK düzeyindedir. (Alıştığımız yalıtım malzemelerindeki bu bağımlılıktan kurtulabilmek için Ar-Ge çalışması yapan üreticiler, yeni nesil yalıtım malzemelerinin üretiminde, gerektiğinde nanoteknoloji de kullanılarak; -mikro gözenekli yapılar, -vakum teknolojileri ve -özel gaz dolgular gibi teknikler geliştirmişlerdir. )                                                        
            4- U, Yapı bileşenleri ısı geçirgenlik katsayısı : Bilindiği üzere yapı (duvar); iç sıva, tuğla vb., dış sıva, ısı yalıtımı, son kat kaplama gibi  birkaç tabakadan oluşur. Her tabakanın ısı geçiş direnci ve ısı taşıma direnci farklıdır. Bu değerler toplanırsa elde edceğimiz sonuç yapı parçasının ısı geçiş direncini verir. Bu değerin tersi de U değerini verir.                                                        
             5- Q, Gerekli ısıtma enerjisi miktarı  (kWh/m2,m3,yıl): Isı yalıtım malzemesinin bir özelliği olarak değil ama, TS 825  de tanımlanan bir kavram olmasından dolayı bu listeye dahil ettik.Detaylar TS 825; Madde 4 ve EK2-A, EK2-B den temin edilebilir ama, burada kısaca değinmekte fayda var: Binalarda hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, TS 825-EK2-A ve EK2-B de belirtilen bölgelere göre,  verilen yıllık ısıtma sınır değerlerini aşamaz.                                                        
ISI YALITIMI-ÖNERİLER, 'PÜF' LER ( GENEL )                                                        
ISI YALITIM MALZEMESİNDE KIYASLAMA İÇİN  BAKILAMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER NELERDİR ?                                                        
           -Isı iletim katsayısı ( ? ) değeri ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )                                                        
           -Malzeme et kalınlığı ( d ) değeri ( Büyük olan  tercih edilmelidir ! )                                                        
           -Yangın sınıfı ( Alfabetik olarak daha yukarda olan malzeme tercih edilir ! )                                                        
           -Buhar difüzyon direnci ( µ ) değeri ( Rakamsal olarak büyük olan seçilmelidir ! )                                                        
           -Sıcaklık dayanımı ( Dayanım sıcaklık aralığı  büyük olan tercih sebebidir ! )                                                        
           -Su emme özelliği ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )                                                        
           -Mekanik dayanım  ( Büyük olan değer tercih sebebidir ! )                                                        
           -Boyutsal kararlılık (şekil değiştirme! )( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )                                                        
           -Yoğunlu -Densty- ( Büyük olan değer tercih sebebidir ! )                                                        
           -Boyutsal kararlılık ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )

YALITIM MALZEMESİ  SEÇİMİNDE KARASIZ KALDIĞIMIZDA KARARIMIZI ETKİLEYEBİLECEK ' PÜF ' LER NELERDİR?...»

Dış cephe Yalıtım Malzemeleri:

XPS ( Ekstrude Polystyren Foam )...»

EPS  (Expanded Polystyren Foam )...»

TAŞYUNU... ».
.

Geldiğiniz sayfaya dönmek için
Makaleler